KONTAKT

Vörånejdens jvf e-mail:                                                                                                  vora@rhy.riista.fi 

Vörånejdens styrelse 2022

Jaktklubbarnas ordförande 2022

SRVA kontaktpersoner
Frank Påfs 050-525 7245
Mikael Holm 050-568 9549
Jenny Sjöberg 050-309 4086