ROVDJURSOBSERVATIONER

Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt samlar in rovdjursobservationer av sina jaktvårdsföreningar.

Dessa används för att kartlägga antalet rovdjur i distriktet.

Utgående från dessa observationer beviljas distriktet sedan lodjurslicenser av ministeriet. Kort sagt: rovdjurslicenserna behövs för att distriktet/Vörånejden skall kunna få licenser, dvs. inga rovdjursrapporter = ingen lodjursjakt.

Ni kan ringa till nejdens stora rovdjurskontaktpersoner som kan komma ut och titta på spåren vid behov:

  • Ove Bergman 050-557 5093
  • Mikael Hägglund  0500-866 806
  • Kim Stagnäs 0500-138 414 
  • Mikael Holm 050-568 9549