HJORTDJURSJAKT

Älg avskjutning 2022

Hjort avskjutning 2022

Älgavskjutning 2021

Vitsvansavskjutning 2021

Älgavskjutning 2020

Vitsvansavskjutning 2020

Älgavskjutning 2019

Hjortavskjutning 2019

Älg avskjutning 2018

Hjort avskjutning 2018

Älglicensbeslut 2018

Vitsvanslicensbeslut 2018

Älgavskutning 2017

Vitsvansavskjutning 2017

Älglicensbeslut 2017

Vitsvanslicensbeslut 2017

Älgavskutning 2016

Vitsvansavskjutning 2016-2017

Älglicens beslut 2016

Älgavskjutning i Vörånejden 2015

Vitsvanshjotavskjutning 2015-2016

Älgavskjutning i Vörånejden 2014

Vitsvanshjortavskjutning  2014-2015

 Älglicens beslut 2015

 Vitsvanslicens beslut 2015