VÄLKOMMEN TILL VÖRÅNEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING!

Till Vörånejdens jaktvårdsförening hör jaktföreningarna i Vörå, Oravais och Maxmo.

Ledningen består av ordförande, verksamhetsledare, kassör samt 6 styrelsemedlemmar.

Jaktvårdsföreningens verksamhetsområdes markareal är 78173 hektar.

Jaktföreningarna antal är 17st. 

På dessa sidor hittar du aktuellt information om skytteprov, älgjakt, möten o.s.v.