VÄLKOMMEN TILL VÖRÅNEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING!

Till Vörånejdens jaktvårdsförening hör jaktföreningarna i Vörå, Oravais och Maxmo.

Ledningen består av ordförande, verksamhetsledare, kassör samt 6 styrelsemedlemmar.

Jaktföreningarnas antal är 16 stycken och deras totala jaktareal uppgår till 73192 ha (vid älgjakt).

På dessa sidor hittar du aktuellt information om skytteprov, älgjakt, möten o.s.v.