VÄLKOMNA TILL VÖRÅNEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING!

Till Vörånejdens jaktvårdsförening hör jaktföreningarna i Vörå, Oravais och Maxmo. Ledningen består av ordförande, verksamhetsledare, kassör samt 6 styrelsemedlemmar. Jaktföreningarnas antal är 18 stycken och deras totala jaktareal uppgår till 67255 ha (vid älgjakt).

På dessa sidor hittar du aktuellt information om skytteprov, älgjakt, möten o.s.v.