SKYTTE

Skytteprogram 2024

Skytteprogram 2023

Nejdmästerskap Trap 01.08.2023

Lagtävling Vörå-Nykarleby Trap 01.08.2023

Resultat Älgskytte-DM 2023 01.08.2023

Skytteprogram 2022

Resultaträkning_älgskyttekamp_Vasa_Vörå_2022

Resultat Älgskytte Älgcup och Kamp mellan Vörånejden-Nykarlebynejden 2022

Kampen i Trap mellan Vörå-Nykarlebynejden och Nejdmästerskapet 02.08.2022

Älg-DM 27.7.2022

Skytteprogram 2021

Trap nejdmästerskap och kamp mellan Vörå-Nykarlebynejden 03.08.2021

Älgcupen 2021

Älgskyttetävling Vörånejden-Nykarlebynejden 2021

Älgskyttetävling Vörånejden-Vasanejden 2021

Skytteprogram 2020

Trapkamp Vörå-Nykarleby 04.08.2020

Skytteprogram 2019

Älg skytte DM 8.8 219 Kronoby

Kampen i Trap Vörå-Nykarlebynejden 06.08.2019

Vörå-Vasa JVF älgskytte 2019

Oravais skytteprogram 2019

Skytteprogram 2018

Resultat från nejdmästerskapet I Trap 07.08.2018

Resultat från kampen I Trap Vörå-Nykarlebynejden 07.08.2018

Vasa-Vörå JVF älgskytte 2018

Triangelkuppen i Älgskytte 75 m 2018

Skytteprogram 2017

Trap Nejdmästerskap 9.8.2017 Miemoisby

Lagtävling ÄLG-DM Lappfjärd 2.8.2017

Individuellt ÄLG-DM Lappfjärd 2.8.2017

Älgskyttekamp Vörå-Vasa 19.06.2017

DM älskytte 2016 resultat lagtävling

DM älgskytte 2016 individuellt skytte

Älgskyttekamp Vasa-Vörå 13.06.2016

Älgskyttekamp mellan Vasa-Vörå

Skytteprogram 2016

Skytteprogram 2015

Skytteresultat 2015

Älgskyttekampen 2015

Älgskytte DM 2015